Compartimentul Urologie

Compartiment Urologie

Personal: Dr. Manea Florin Dumitru, Medic  Specialist Urologie, Echografie generala

 

Structura cu paturi: 6 paturi