Farmacia cu circuit inchis

Farmacia cu circuit inchis

Activitatea din farmacie este asigurata de personal specializat, avand urmatoarea structura:

 • 2 farmacisti
 • 10 asistenti farmacisti
 • 1 ingrijitoare
 • Activitatea consta in:
 • – asigurarea necesarului de medicamente in baza referatelor emise de sectii, prin centralizarea si prezentarea situatiei la serviciul de aprovizionare si licitatii al spitalului;
 • – supravegherea si coordonarea activitatii de eliberare a produselor farmaceutice;
 • – depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor;
 • – receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor intrate in farmacie;
 • – eliberarea produselor farmaceutice potrivit normelor stabilite;
 • – organizarea spatiului de munca si dotarea cu utilajul necesar;
 • – buna conlucrare cu personalul medical al unitatii sanitare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii sanitare.