Legislatie

Legislatie

Noutati Legislative

  H.G.400_2014.pdf HOTĂRÂRE Nr. 400 din 13 mai 2014 – pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
  Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 – privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
  Ordinul nr. 1826 din 12 noiembrie 2008 – privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Legislatia pacientului

Legislatia medicala

  Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
  Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 – privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
  Legea nr. 118 din 2 mai 2007 – privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa
  Ordinul nr. 810 din 9 mai 2007 – privind aprobarea Listei preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  Ordinul nr. 220 din 15 mai 2007 – privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Legislatia medicilor rezidenti

  Legea nr. 463 din 4 noiembrie 2004 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar
  Ordonanta nr. 12/2008 – privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  Ordinul nr. 918 din 6 mai 2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie
  LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001
  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date