Sectia Pneumologie

ACTIVITATEA SECTIEI PNEUMOLOGIE MOINESTI

Structura de personal:

 • 1 medic;
 • 2 asistente medicale;
 • 2 ingrijitoare.

Structura cu paturi – 25 paturi din care:

 • pneumologie 9 paturi;
 • ftiziologie 16 paturi.

Serviciile medicale acordate sunt preventive, curative si de recuperare si cuprind:

 • consultatii clinice;
 • acordarea asistentei medicale de urgenta pentru patologia specifica profilului sectiei;
 • efectuarea si interpretarea investigatiilor de laborator, a examenelor radiologice, spirometrie , a examenelor bacteriologice.
 • consultatii interdisciplinare si colaborare cu clinicile medicale ( oftalmologie, chirurgie toracica,oncologie).

Activitatea profesionala:

 • participarea medicului la congrese, conferinte, cursuri preponderent in specialitate;
 • instruirea permananta a personalului privind activitatile in ingrijirea bolnavilor pulmonari.