Serviciul Tehnico-Administrativ

Serviciul Tehnico-Administrativ

Compartimentele functionale se constituie pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca. Aceste compartimente alcatuiesc sectorul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii medico-sanitare. Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se asigura prin urmatoarele servicii sau birouri:

  • – Serviciul financiar-contabilitate;
  • – Serviciul resurse umane, normare, organizare si salarizare;
  • – Audit Intern;
  • – Consilier Juridic;
  • – Administrare, paza, P.S.I.;
  • – Serviciul de Management al Calitatii;
  • – Serviciul de Informatica;

Activitatile de transport si aprovizionare nu sunt organizate in birouri, acestea functionand direct in subordinea directorului economic. Activitatea din sectorul de exploatare si interetinere cladiri, instalatii sanitare, electrice si de gaze se desfasoara de muncitori calificati si necalificati (zidari, tamplari, lacatusi-mecanici, instalatori sanitari, fochisti, laboranti determinari fizico-chimice, bucatari, lenjeri). In structura organizatorica, unitatea mai functioneaza cu magazii de obiecte de inventar, mijloace fixe si materiale, depozit carburanti.