Proiect: „Modernizare infrastructură instalație electrică Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – cod SMIS 154527

Prelevare de organe la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti

Alocutiunea sustinuta in cadrul ceremoniei de decorare a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

Scurt Istoric

     Aşezare străveche, atestată documentar încă de la 1437, Moineştiul are şi o istorie medicală îndelungată.

     Prima atestare documentară medicală de care dispunem până în momentul de față datează din 1873 și provine din Registrul Stării Civile, în care apare menționat ” Vasile Lupu din Comuna Valea Arinilor, mort in Spitalul din Moinești”. În primii ani de existenţă a funcționat pe strada Tudor Vladimirescu, clădire în care mai târziu, până la mijlocul anilor 1970, urma să funcţioneze Casa Pionierilor. Lucrau pe atunci în spital un singur medic, un intendent, un bărbier şi şapte oameni de serviciu. În Radianu Județului Bacău (1889) găsim o nouă referință legată de spital: ”Târgu-Moineşti este reşedinţa plășei și a judelui de ocol; are o farmacie, un spital întreținut de județ și un birou telegrafo-postal (…)”.

    În 1890, Spitalul Moineşti a fost mutat într-un alt sediu, mai încăpător, care există şi azi. “Spitalul vechi”, cum îl ştiu localnicii, adăposteşte în prezent secțiile Boli Infecțioase şi Pneumologie. Spitalul avea inițial două saloane mari, cu câte 20 de paturi fiecare, pentru femei și bărbați, plus câteva rezerve mici. Pe parcursul anilor, au fost adăugate unele anexe.

La începutul secolului XX, în documente provenind de la Serviciul Tehnic al Judeţului Bacău, se fac referiri la lucrări de ”refacerea Ghețeriei și a Magaziei la Spitalul Județian Moinesti”. În 1924 Moineştiul avea în jur de 5500 de locuitori. După cum aflăm dintr-un document aflat la Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, moineştenii aveau deja acces la ”apa purificată”. Însă ”Serviciul sanitar în comună este în stare embrionară pentru motivul că lipsește localul care trebuie afectat unui serviciu medical comunal. (…)” .Serviciul sanitar era asigurat de dr. Popovici (medicul plășiei), ajutat de o moașă și un agent sanitar. Lipsa unui al doilea medic se resimţea acut, dată fiind prevalenţa sifilisului și a tuberculozei: ”medic comunal avem angajat, care însă pentru motivul menționat nu poate răspunde în intregime serviciului”. Pentru satele din jurul Moineştiului, lipsa personalului sanitar şi a unui spaţiu dedicat pentru acordarea de servicii medicale reprezenta o problemă majoră, având în vedere afecţiunile de care sufereau mulţi dintre localnici: sifilis, tuberculoză, pelagra. La acea vreme, în Lucăcești existau o moașă permanentă şi medic de circumscripție, fiind raportate 3 cazuri de “febră” (probabil tifoidă). Medicul circumscripţiei Moinești, a constatat şi raportat trei cazuri de tifos exantematic în comuna Poduri la 14 mai 1924. Dintre medicii spitalului din perioada interbelică, sunt de menţionat: Schneider – director, Stâncă, Măcelariu, Pascal – medic chirurg, Sheril, Mircea Gruia – chirurg, I. Hanganu – generalist și chirurg.


În anul 1949, toate instituțiile medico-sanitare din oraș au fost naționalizate. În 1950 a fost înființată Policlinica Moinești, care a funcționat până în 1975 în localul vechi al Judecătoriei. Au activat aici, printre alții, medicii Filip Tabak (Interne), Petru Cristea (Radiologie), Aizic, Viorica Marinescu (Stomatologie), Emil Alexa (O.R.L.), Gheorghe Popa (Dermato-Venerice). La Moinești a funcționat până în 1968 Secția de Sănătate a raionului, cu rol în coordonarea activității medicale de pe cuprinsul întregului raion, avându-l ca şef pe medicul I. Tănase, iar adjunct pe medicul Mihai Bejan. În Moinești, asistența medicală era asigurată de vechiul spital, care în anul 1968 avea secțiile: contagioase, dermatologie, pediatrie şi o casă de nașteri. Dintre medici, îi amintim pe Emil Bărbulescu, Virgil Mircea, Angela Lupu, Ştefan Coadă, Iulia Georgescu, Florica Văsăianu, Andrei Stoica, Elena Merlescu. Tot aici funcționa și un laborator de analize. Într-o altă clădire, ceva mai sus de Trustul Petrolului, funcționa cabinetul de Ftiziologie (T.B.C.), avându-l ca medic pe Emil Pavel. În anul 1952 a fost dată în folosință Policlinica de la Lucăcești, care aparținea de ”Petrol” și unde au activat, printre alții, medicii: Mihai Dărângă, Emil Ștefănescu (Interne), Ghițescu, Georgeta Cojocaru (O.R.L.), Alexandrina Agapi (Oftalmologie), Lazăr (Stomatologie). În anul 1954 a fost înfiinţat spitalul ”Pietrosul” în Modârzău, Comuna Zemeș, unde si-au desfăşurat activitatea medicii Gruia, Rău, Gheorghe Nițu, Emil Papahagi (Chirurgie), Vilhelm Szabo (Chirurgie), Antonică (Laborator), Silviu Agapi (radiolog și director), David Iuster. Acest spital a funcționat până în 1973, când a fost comasat cu Spitalul Unificat Moinești. În 1973, după apariția decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare, Comitetul executiv al Consiliului popular al Judeţului Bacău a stabilit structura Spitalului Unificat Moineşti: 466 de paturi, laboratoare de radiologie şi de analize medicale, o secţie exterioară de chirurgie la Lucăceşti, una de medicină internă, o creşă, o policlinică, serviciu de salvare şi 23 de dispensare. După doar doi ani, în 1975 a fost dat în folosință noul local al Spitalului Orășenesc Moinești, unde funcționează și în prezent. Iniţial, cele 550 paturi erau repartizate secţiilor de medicină internă, chirurgie, pediatrie şi boli infecţioase. În anul următor este înființată secția anestezie-terapie intensivă. În 2001, în urma declarării ca municipiu a orașului Moinești, denumirea spitalului se schimbă în ”Spitalul Municipal Moinești”, iar în 2006 spitalul capătă statutul de spital de urgență, ajungând la titulatura actuală ”Spitalul Municipal de Urgență Moinești”. În 2008, în urma avizului favorabil primit de la Consiliul Judeţean, a fost înfiinţat Departamentul de Cercetare Medicală al spitalului. În prezent, în structura spitalului funcţionează: 7 secţii si 17 compartimente cu paturi, un laborator de analize medicale, un laborator anatomie patologică, un centru de imagistică-radiologie, compartiment de primiri urgenţe, ambulatoriu de specialitate cu 27 cabinete medicale de diferite specialităţi, farmacia cu circuit închis, blocul operator, unitate de transfuzie sanguină, sterilizare, compartimente tehnice, economice şi administrative. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti a ajuns cea mai importantă instituţie în asigurarea asistenţei medicale pentru locuitorii municipiului şi a zonei de N-V a judeţului Bacău (aproximativ 180000 persoane). Reprezentăm aşadar nu numai un element al unei organizaţii cu caracter medical şi social, ale cărei funcţii constau în asigurarea de îngrijiri medicale complete populaţiei, atât curative cât şi preventive, dar şi un centru de completare a pregătirii profesionale pentru doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi la facultăţile de Medicină şi Biologie, şi pentru asistenţi medicali.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.