Farmacia cu circuit inchis

Farmacie cu circuit inchis

 

Activitatea consta in :

 -asigurarea necesarului de medicamente in baza referatelor emise de sectii, prin centralizarea si prezentarea situatiei la serviciul de aprovizionare si licitatii al spitalului ;

-supravegherea si coordonarea activitatii de eliberare a produselor farmaceutice ;

-depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor ;

-receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor intrate in farmacie ;

-eliberarea produselor farmaceutice potrivit normelor stabilite ;

-organizarea spatiului de munca si dotarea cu cele necesare ;

-buna conlucrare cu personalul medical al unitatii sanitare, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii

 

Activitatea din farmacie este asigurata de personal specializat, avand urmatoarea structura:

Structura de personal:
ŢUGULEA ANA Cadre medicale
farmacist primar, şef farmacie – 10 asistente
ANGHEL IOANA GEORGIANA – 1 îngrijitoare
farmacist – 1 operator calculatorl
PINTILIE ELENA MĂDĂLINA
farmacist

Structura organizatorică:
Activitatea farmaciei Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti se desfăşoară într-un
spaţiu format din 8 camere, organizate astfel:
– 3 camere sunt destinate depozitării medicamentelor şi materialelor sanitare;
– 1 încăpere este destinată eliberării medicamentelor;
– restul camerelor sunt destinate activităţii farmaciştilor, asistenţilor de farmacie,
operatorului de calculator farmacişti, o îngrijitoare şi un operator calculator.

 

 

Contact:    Telefon: 0234362844

                          e-mail: spitalmoinesti.farm@gmail.com