Misiune si Obiective

Misiune

 • Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti isi propune ca serviciile medicale asigurate sa devina calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea stiintifica locala, regionala;
 • Asigurarea profilaxiei bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populatiei cu privire la factorii de risc privind diverse afectiuni
 • Implicarea extinsa a spitalului nostru in proiecte de dezvoltare (stiintifice, sociale, economice, culturale) la nivel regional si national prin activitati sustinute, de formare continua, cu expertiza;
 • Stimularea personalului medical si auxiliar, in scopul elaborarii proiectelor cu finantare externa.

Obiective strategice

I. Dezvoltarea unor caracteristici institutionale generale pentru realizarea unui mediu de asistenta medicala de calitate, de cercetare stiintifica si educational:

 • Strategia de acordare a asistentei medicale de calitate, asigurarea excelentei in desfasurarea activitatii medicale; strategii privind baza materiala.
 • Stimularea pregatirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari din cadrul spitalului prin obtinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoasterii si nevoilor nationale
 • Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare si transmitere a informatiilor in procesul medical si de cercetare stiintifica, prin includerea in programul de achizitii anual a mijloacelor necesare dotarii salilor de conferinte, cabinetelor medicale din spital si ambulatorul de specialitate, laboratorului de cercetare: sisteme PC performante, software specializat, echipamente de retea, retroproiectoare, aparatura video, ecrane si alte mijloace audiovizuale;
 • Imbunatatirea bazei materiale pentru desfasurarea optima a activitatilor medicale si de cercetare.
 • Promovarea cercetarii stiintifice ca activitate a cadrelor medicale cu studii superioare
 • Misiunea de for metodologic, de indrumare a activitatilor de asistenta; a starii de sanatate a populatiei si a cercetarii stiintifice de profil in zona arondata, pentru activitatea medicala, in perspectiva dezvoltarii locale si regionale.
 • Crearea si dezvoltarea unor colaborari la nivel medical si academic internationale (stabile si functionale).
 • Promovarea calitatii in toate domeniile si la toate nivelurile structurale si functionale ale Spitalului prin:
  • Cultivarea unui sistem de valori si a eticii manageriale bazate pe transparenta, comunicare si intelegere, in care atributiile si responsabilitatile individuale sa fie cunoscute si respectate la fiecare nivel, respectiv in sectii, compartimente si in ambulatorul de specialitate, cu aplicarea codului etic in toate demersurile institutionale.
  • Crearea unui cadru adecvat, pentru imbunatatirea colaborarii informale a membrilor colectivitatii medicale din cadrul spitalului.
  • Elaborarea de ghiduri de practica medicala pentru fiecare specialitate in parte, adaptate spitalului nostru, in concordanta cu standardele nationale si europene si corelarea permanenta cu acestea.

II. Desfasurarea de activitatii de cercetare stiintifica

 • Dezvoltarea tuturor formelor de desfasurare a activitatii de cercetare stiintifica, avand drept scop atat performanta stiintifica, cat si atragerea de surse complementare de finantare;
 • Stimularea personalului medical in scopul elaborarii de proiecte cu finantare externa.
 • Initierea si sustinerea unor programe performante de cercetare stiintifica, prin colaborarea cu parteneri interni competitivi, precum si participarea la competitii nationale si internationale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare stiintifica;
 • Oferirea de informatii si acordarea de asistenta de specialitate, in vederea intocmirii si derularii proiectelor;
 • Atragerea celor mai buni medici din fiecare specialitate in cercurile stiintifice si in proiecte de cercetare stiintifica;
 • Stabilirea la nivelul spitalului a unui calendar al manifestarilor stiintifice,cresterea importantei sesiunilor de comunicari stiintifice si referate la nivelul sectiilor si compartimentelor, ca premia a furnizarii de teme de cercetare, pentru colective de cercetare, in colaborare cu cadre universitare;
 • Dezvoltarea bazelor de cercetare stiintifica pe domeniul clinic;
 • Concentrarea eforturilor activitatii stiintifice pentru a conduce la cresterea numarului de participari la sesiuni stiintifice, seminarii, conferinte, congrese, manifestari stiintifice cu participare nationala si internationala organizate de spital.
 • Elaborarea periodica a Calendarului activitatilor de cercetare prin precizarea tuturor posibilitatilor de accesare a proiectelor lansate in competitii, cu precizarea coordonatorilor de programe si a termenelor solicitate de acestia, coroborate cu strategiile institutionale si cu actiunile de incurajare a acestora.
 • Incurajarea programelor de cercetare stiintifica. Sustinerea participarii reprezentantilor comunitatii medicale la manifestari stiintifice nationale si internationale majore si prezentarea de lucrari in cadrul acestor manifestari.
 • Incurajarea si sustinerea mobilitatii nationale si internationale a medicilor si cadrelor medii, mai ales a celor tineri cu rezultate profesionale si stiintifice remarcabile, pentru a colabora cu parteneri din tara si din strainatate.
 • Atragerea de surse nebugetare: contracte, consultanta in domeniul medical, prin colaborari cu producatori de medicamente;
 • Sprijinirea elaborarii de lucrari de masterat si doctorat de catre medicii spitalului, prin punerea la dispozitie a cazuisticii si echipamentelor moderne de diagnostic si tratament

III. Colaborari internationale

 • Intocmirea la nivelul spitalului a unui calendar anual, al manifestarilor internationale, inscrise in programul de colaborari in domeniul medical;
 • Continuarea directiilor de colaborare cu personalitati ale vietii medicale din tara si strainatate pentru a sustine cursuri, prelegeri si demonstratii practice si asigurarea platii acestora din fonduri alocate special cu aceasta destinatie, din proiecte de parteneriat;