Servicii de informare si publicitate necesare proiect “Dotarea cu echipamente si sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de catre SMU Moinesti” cod SMIS 141270