„Servicii medicale de specialitate” – Medici Cod CPV: 85111200-2 Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)