Ambulatoriul Integrat

Ambulatoriul integrat al spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete.

În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie.
Activitatea Ambulatoriului Integrat al spitalului constă în:

 

-stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către o unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

– monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;

Laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale, recuperare medicină fizică şi balneologie unice, care deservesc atât spitalul, cât şi ambulatoriul integrat al spitalului, rămân în structura spitalului, deservind în continuare atât secţiile şi compartimentele cu paturi, paturile de spitalizare de zi, cât şi pacienţii care se adresează ambulatoriului integrat al spitalului, în baza unui program aprobat de managerul spitalului, care să permită prezentarea pacienţilor din ambulatoriu într-un alt interval de timp decât cel pentru pacienţii spitalizaţi.

Ambulatoriul de Specialitate, conceput initial ca parte indispensabila a spitalului, este unitatea de specialitate care actioneaza foarte mult spre latura profilactica, intrucat prin activitatea sa vine in contact cu un numar extrem de mare de persoane, fapt care permite sa se depisteze boli in stadii incipiente.

Pentru mai multe detalii ambulatoriu, dati click aici

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile:

 • Cabinet Medicină Internă
 • Cabinet Cardiologie
 • Cabinet Endocrinologie
 • Cabinet Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie
 • Cabinet Chirurgie Generală
 • Cabinet Ortopedie si Traumatologie
 • Cabinet ORL
 • Cabinet Obstetrică – Ginecologie
 • Cabinet Dermato – Venerologie
 • Cabinet Oftalmologie
 • Cabinet Pediatrie
 • Cabinet Psihiatrie
 • Cabinet Neurologie
 • Cabinet Gastroenterologie
 • Cabinet Alergologie şi Imunologie Clinică
 • Cabinet Geriatrie şi Gerontologie
 • Cabinet Urologie
 • Cabinet Reumatologie
 • Cabinet Nefrologie
 • Cabinet Psihologie
 • Cabinet Pneumologie
 • Cabinet Chirurgie Vasculara
 • Cabinet Chirurgie Orala si Maxilo – Faciala
 • Cabinet Hematologie
 • Cabinet Chirurgie Toracica
 • Cabinet Chirurgie Pediatrica
 • Cabinet Chirurgie Plastica, microchirurgie reconstructiva
 • Cabinet Neurochirurgie
 • Cabinet Medicina muncii
 • Cabinet Genetica medicala
 • Aparat functional

SERVICII MEDICALE:
Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative si de recuperare si cuprind:
– Consultatii clinice
– Acordare asistenta medicala de urgenta pentru patologia specifica profilului sectiei

Efectuarea si interpretarea:
Investigatii de laborator
Examene radiologice
Ecografii abdominale
Electrocardiograme, ecocardiograme
Monitorizare Holter ECG
Test de efort
Spirometrie
Oscilodensitometrie
Audiometrie
EEG
Oscilometrie

Educatie sanitara si profilactica
Stabilirea diagnosticului
Tratamente medicale

 

DOTAREA:
-Aparate electrocardiograf
-Osteodensitometru
-Spirometru
-Oscilometru
-Ecograf
-Electroencefalograf
-Audiometru
-Banda test de efort
-Holter
-Defibrilator
-Oftalmoscop

-Biomicroscop
-Otoscop
-Dinamometru
-Bicicleta ergonomica
-Optotip
-Pediometru
-Cantar cu taliometru
-Negatoscop
-Aspirator portabil
-Tensiometru

-Glucometru

-Cantar copii, Colposcop

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

1.Card de sănă­ta­te

2.Bule­tin (car­te) de iden­ti­ta­te

3.Acte doveditoare de asigurat:

-ade­ve­rin­ta de ser­vi­ciu tipiza­ta, adi­ca mode­lul tipizat, con­form Ordi­nu­lui nr. 903 din 19 noiem­brie 2007, publi­cat in Moni­to­rul Ofi­ci­al, sau ade­ve­rin­ta viza­ta de CJAS; avand tre­cut numa­rul total de zile de con­ce­diu medi­cal pe ulti­me­le 12 luni;

-ade­ve­rin­ta (car­net) de elev , stu­dent, cupon de pen­sie, car­net de somaj, chi­tan­ta de asi­gu­ra­re medi­ca­la de la CJAS, etc;

 1. Bilet de trimitere tipde la medi­cul de fami­lie, medi­cul de spe­cia­li­ta­te
 2. Bon de ordi­ne de la fiși­er

 

ADRESA : MOINESTI, STR. ZORILOR, NR.1

Pacientii se pot programa atat personal la fisier , cat si telefonic.

Pro­gra­mări tele­fo­ni­ce la  FISIER:

0234.362.520 INT. 143 ( Int 142 – dupa ora 14:30)

Program : 7:00 – 17:00 luni – vineri