Oncologie Medicala

COMPARTIMENT ONCOLOGIE MEDICALA

Structura personal:
● Pucaci Ana Maria, medic specialist Oncologie Medicala
● Necula Oana Aurelia, asistent medical principal- Sectie Oncologie Medicala
● Ciornei Catalina, asistent medical- Ambulatoriu Oncologie Medicala

Structura paturi:
􀀀 4 paturi internare continua
􀀀 1 pat internari de zi

Servicii medicale:
– Actvitate in tratamentul, supravegherea si prevenirea neoplaziilor ;
– Monitorizare si tratament prin Ambulatoriul Oncologic;
– Asistenta medicala speciazlizata este asigurata in regim de spitalizare continua
si de zi ;
– Abordarea multidisciplinara a pacientului oncologic pentru stabilirea unor
strategii terapeutice optime, prin comisie multidisciplinara;
– Administrare chimioterapie citotoxica, terapie moleculara tintita, imunoterapie,
hormonoterapie, tratamente multimodale prin Programul National de Sanatate
derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Bacau;
– Tratamentele sunt administrate conform ghidurilor Europene (E.S.M.O.) si
Americane (A.S.C.O.);

Dotare sectie:
– Infuzomate;
– Pompe elastomerice