Cazare / servicii hoteliere pacienti

Spitalul asigura posibilitatea de cazare pentru apartinatori, pe durata internarii pacientilor cu nevoi de ingrijiri paliative.

Spitalul are posibilitatea acordarii de servicii hoteliere pacientilor care nu necesita internare continua, la solicitarea acestora.