Geriatrie si Gerontologie

Compartiment Geriatrie si Gerontologie

Structura cu paturi:                         Dotari: Dinamometru
– 3 paturi Cutimetru
– Spitalizare de zi si continua

Servicii medicale:
Evaluarea geriatrica
1. Evaluare clinică:
a. anamneza
b. examen clinic obiectiv complet pe aparate si sisteme centrat pe particularitatile
varstnicului
2. Evaluarea functionala :
a. determinarea gradului de dependenta fata de membrii familiei/ingrijitor
b. evaluarea capacitatii de a efectua activitatile de zi cu zi -ADL (Activities of Daily
Living)
c. evaluarea capacitatii de a efectua activitatile zilnice instrumentale-IADL
(Instrumental Activities of Daily Living)

3. Evaluarea echilibrului static si dinamic -Proba Tinetti si Katz

4. Evaluarea riscului de cadere -Scala Downton

5. Evaluarea statusului cognitive- aplicand scalele geriatrice specifice-MMSE (Mini
Mental State Association)

6. Evaluare psiho-afectiva- evaluarea depresiei GDS (Geriatric Depresion Scale)

7. Evaluarea statusului nutritional
a. parametrii antropometrici (inaltime, greutate, IMC, masurarea pliului cutanat)
b. scala MNA ( Mini Nutritional Assessment)

8. Evaluarea sarcopeniei- determinarea fortei musculare cu ajutorul dinamometrului

9. Evaluarea riscului de polipragmazie, polimedicatie si riscul de noncomplianta la
tratament

10. Evaluarea socio-ambientala :

a. domiciliu, status marital, conditii de trai
b. evaluarea ingrijitorilor si ingrijirilor primite
c. recomandare îngrijiri la domiciliu, îngrijiri paliative, asistenţă sociala, asistenta medicala,
ingrijire si supraveghere in centre specializate