Legislatie

Legislatie

Noutati Legislative

H.G.400_2014.pdf

  • HOTĂRÂRE Nr. 400 din 13 mai 2014 – pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Ordinul nr. 39

  • din 16 ianuarie 2008 – privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

Ordinul nr. 1826

  din 12 noiembrie 2008 – privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Legislatia pacientului

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – privind drepturile pacientului
Legea nr. 104 din 27 martie 2003 – privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Legislatia medicala

 ORDIN Nr. 1384 din 2010

 

Ordinul nr. 946

  • din 4 iulie 2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Ordinul nr. 1706

  • din 2 octombrie 2007 – privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

Legea nr. 118

  • din 2 mai 2007 – privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa

Ordinul nr. 810

  • din 9 mai 2007 – privind aprobarea Listei preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 220

  din 15 mai 2007 – privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Legislatia medicilor rezidenti

Legea nr. 463

  • din 4 noiembrie 2004 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar

Ordonanta nr. 12/2008

  • – privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Ordinul nr. 918

  • din 6 mai 2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie

LEGE Nr. 677

  • din 21 noiembrie 2001

 

  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date