«Servicii medicale de specialitate”- chimist principal in cadrul Laboratorului de Analize Medicale Cod CPV: 85111200-2 Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)